Uvecana slika i povratak nazad

Zdravko Jurić - Prugovo, godište '70