Uvecana slika i povratak nazad

Vlado Dadić - Crveni, godište '70