Uvecana slika i povratak nazad

Frane Žanić - Šulc, 2001. godina