Uvecana slika i povratak nazad

Boris Zavadlav - Bagula, 2001. godina