Uvecana slika i povratak nazad

Ivo Vidović - Covik, 2001. godina