Uvecana slika i povratak nazad

Marijan Peričić - Pero, 2001. godina