Uvecana slika i povratak nazad

Ivo Novaković - Karota, 2001. godina