Uvecana slika i povratak nazad

Branko Leskur - ? ??, 2001. godina