Uvecana slika i povratak nazad

Joško Kuštre - Vivaldi, 2001. godina