Uvecana slika i povratak nazad

Zdravko Jurić - Prugovo, 2001. godina