Uvecana slika i povratak nazad

Bartul Filipiušić - Zmija, 2001. godina