Uvecana slika i povratak nazad

Borivoje Šorševię - Šoko, 2001. godina