Uvecana slika i povratak nazad

Vlado Dadić - Dr., 2001. godina