Uvecana slika i povratak nazad

Pozivnica za maturalnu veĉeru IVa EOSS