Uvecana slika i povratak nazad

Priča o Baguli, u Tugarama kraj trišanja