U Karote na trišnji kad je Jurić iša u vojsku  Natrag  Pocetak  Dalje

 .
Prije polaska
 .
Put do trišnje
 .
Ispod trišnje
 .
Priča o Baguli
 .
Na karte
 .
S Milom
 .
Negdi na mulu
 .
Na Marjanu
 .
Na Šore
 .
Na punti
 .
Na institutu
 .
Na Matejuški

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva