Uvecana slika i povratak nazad

Zajednička slika 15.06.2024. godine glede 53. godišnjice mature.
(Slika konobar, nasuprot suncu!)