Uvecana slika i povratak nazad

Drago, Andro i Zavo na Pjaci 1. aprila 2023. godine glede 52.