Uvecana slika i povratak nazad

Zozon i Zawo su u teškoj 'raspravi'. Ali drže se one - 'Neću pulitiku u moju butigu!'.