Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Zavalija se ka beg.