Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Počelo je s Jamnicom.