Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Još jednom s Juga.