Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Kadar sa Sjevera.