Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Frane Žanić za nasladu.