Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Jure Vejić.