Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Branko Leskur.