Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Ulazna vrata u dvorište TŠC koja su na nesriću bila zaključana.