Uvecana slika i povratak nazad

50. godišnjica mature - Znamenita vrata TŠC još uvijek su ista.