Nakon četrdeset pet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Lučica - 46.-1
.
Lučica - 46.-2
.
Zavo
.
Janko i Lola
.
Isprid škole - 47.
.
Janko originale ...
.
... ili uvečan.
.
Lola se smije.
.
Skriveni smješak.
.
Mica reklamira cvike.
.
Dabo i smiješak ...
.
... te ozbiljan ...
.
... pa uvečan.
.
Drago ...
.
... iliti Bob ...
.
... ovi najživčaniji.
.
Spiza - jug ...
.
... pa sjever ...
.
... pa opet jug ...
.
... i za kraj sjever.
.
TŠC - 48.
.
Doša odma ...
.
... izad ovog.
.
Pa Dabo ...
.
.. i Janko ...
.
... čuvaju auto ...
.
... uz Lolu.
.
Vlado te ...
.
... Andro, i idemo.
.
'Mornar' s jedne ...
.
... i druge strane.
.
Klopa!
.
49. obljetnica ...
.
... mature ...
.
... u restoranu ...
.
'Stari mornar'.
.
Dabo analizira.
.
Janko meditira.
.
Profil J.B.
.
Zavo i Lola ...
.
te Lola i Zavo.
.
Pristojan pristup.
.
Pivo i vino ...
.
... i dobra spiza.
.
Dobar zaključak.
.
Uništena spiza.
.
Nismo sami slavili.
.
TUŠ - 10 godišnjica.

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva