Uvecana slika i povratak nazad

Lola slikaje ekipu za stolom, ali mu Bob nije osta dužan.