Uvecana slika i povratak nazad

Školska vrata koja u osnovi danas nisu u aktivnoj funkciji.