Uvecana slika i povratak nazad

Bob snimija 'pituravanje zgrade' na putu za slavlje 44 obljetnice