Uvecana slika i povratak nazad
Zavadlav Boris u žaru rasprave.