Uvecana slika i povratak nazad
Priprema pred analizu jelovnika Zvonka Dabe.