Uvecana slika i povratak nazad
Tanjuri su već napola prazni.