Uvecana slika i povratak nazad
Ekipa koja je obilježila 41. godišnjicu mature.