Uvecana slika i povratak nazad

Ekipa koja je obilježila 41. godišnjicu mature.