Nakon četrdeset godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Lučica 'Split' - '41
.
Klope ...
.
.. definitivno ..
.
.. nije falilo.
.
Janko i Zavo
.
Dabo se priprema ..
.
.. Ivica čeka ..
.
.. a Andro 'radi'.
.
Portret za '41
.
Zavo čakula ..
.
.. Žele se smije ..
.
.. a Vlado spava
.
'Stari Mornar' - '43
.
Malo uporno društvo
.
Dabo i Zava 'rade'
.
Pivo - Spiza
.
Di se ovi popeja?
.
Di su bili kad 'grmi'?
.
I '44 ista vrata
.
'St. Mornar' - '44
.
Jedna strana stola
.
Analiza ponude
.
Druga strana priča ..
.
.. ili pomljivo sluša
.
Druga strana stola
.
Ukra je ženi fotić!
.
On mene - ja njega
.
Gotovo je - gotovo!

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva