Uvecana slika i povratak nazad

Lijeva strana stola u 'Starog Mornara'