Tridesetpet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Oko 18:00 ...
.
... isprid škole ...
.
... skuplja se ..
.
... IVa
.
Piše malim slovima
.
Ma da se počešem
.
Koliko je došlo?
.
Ivica (Castro)
.
Priprema
.
Dabo (Gega)
.
Vlado
.
Joško
.
Žele (U Thant)
.
Janko
.
Mica
.
Ivo (Covik)
.
Zava
.
Drago (Bob)
.
Lola
.
Zdravko (Prugovo)
.
Marijan (Pero)
.
Vlado
.
Ivica
.
Ivo
.
Dabo i Janko
.
Misli lete
.
Covik i Mica
.
Neš ti ...
.
Pravo pivo?
.
Sve su izili
.
Pušenje škodi
.
Pauza
.
Pazi sad ...
.
Zauzetost
.
Odmor
.
Finacijski pregled
.
Bilo je i smija
.
Ne zijevaj!
.
Važno?
.
Lola i ... doma

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva