Uvecana slika i povratak nazad

Vlastoručni potpisi slavljenika kao dokaz prisutnosti