Uvecana slika i povratak nazad

Slavlje obljetnice mature održalo se je u ' Babilona'