U Peke, deset godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Kad smo stigli
.
Peka je još vruća
.
Zava je prova
.
Mi smo gladni čekali
.
I ovi su gladni ...
.
... a tek ovi
.
Frane s vrabcem
.
Fon s teoremima
.
Bilo je dobro
.
Jedna prije polaska
.
Ovi su ostali radi suđa
.
Trijezni glede & unatoč

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva