U Tugarama, pet godina od mature  Natrag  Pocetak  Dalje

.
Skoro svi prisutni
.
Neki opet ne paze
.
Pričalo se ...
.
... nazdravljalo ...
.
... bacilo na karte ...
.
... i na balote
.
Tko bliže kužini ...
.
Slušao se vrabac
.
Teoremi, teoremi
.
Bili smo sretni
.
Pivalo se ispod glasa ...
.
... ili koliko grlo može

 Natrag
 Pocetak  Dalje

 Prva