Uvecana slika i povratak nazad

Večer u 'Malom mistu', nakon mature