Uvecana slika i povratak nazad

Ekipa u Duilovu sa Covikom i bafama u prvom planu