Uvecana slika i povratak nazad

Pozivnica za maturu, održanu u Duilovu