Uvecana slika i povratak nazad

Na kantunu škole, zadnji dani tijekom mature