Uvecana slika i povratak nazad

Grad u zoru, pogled s Marjana